Goed nieuws, EU voorkomt dat recruiter baan aan robot moet afstaan

Robots nemen onze banen in, ook die van recruiters, zo is het vooruitzicht en de discussie over de toenemende ontwikkelingen van robots en artificial intelligence. Als recruiter zou je op relatief korte termijn voor je baan moeten vrezen, want machines kunnen ook wel wat jij dagelijks doet.

Maar gelukkig is daar de Europese Privacywetgeving die je als recruiter beschermt. Weliswaar niet direct tegen het verlies van je baan als recruiter, maar de Europese Privacyverordening beschermt sollicitanten tegen het maken van geautomatiseerde beslissingen over hun sollicitatie.

Dit is wat de Europese Privacyverordening letterlijk zegt:

De betrokkene dient het recht te hebben niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, dat een maatregel kan behelzen — over persoonlijke hem betreffende aspecten, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, zoals de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of van verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Je mag volgens deze letter van de wet dus geen geautomatiseerde beslissingen nemen in de verwerking van sollicitaties. Dat betekent nogal wat voor ontwikkelingen die plaats (gaan) vinden. De volgende voorbeelden van automatische beslissingen in het recruitmentproces zijn daarmee namelijk bij wet verboden:

– Een sollicitant vragen stellen en op basis van de antwoorden automatisch afwijzen (killer questions / pre screening)
– Op basis van een geautomatiseerde assessment score sollicitanten afwijzen
– Een sollicitant automatisch afwijzen omdat zijn cv niet het vereiste opleidingsniveau, maximale reisafstand of welk gegeven dan ook bevat
– En zo zijn er nog wel meer te bedenken.

De aangewezen persoon om de menselijke beslissing in het proces te nemen is natuurlijk de recruiter.

computer

En daarmee ben je voorlopig nog van je baan verzekerd. Als de werkgevers in ieder geval de wet beter respecteren dan het geval is in het geval van de nu veelal illegale gegevensverwerkingen bij videosollicitaties en sourcing.